Súhrn roku 2013 - Meteomitice

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mesačné správy > Rok 2013

Rok 2013 - celková ročná štatistika.
Najnižšia teplota:   -10,3°C     - 26. a 27. januára
najvyššia teplota:    37,0°C     -   3.augusta
priemerná teplota:  10,2°C
priemerná Tmin:     -0,7°C
priemerná Tmax:    22,8°C

najnižší tlak:          990 hPa   - 19. marca
najvyšší tlak:        1039 hPa - 10. a 11. decembra
priemerný tlak:  1015,5 hPa

najnižšia vlhkosť:   13 % - 8.augusta  
najvyššia vlhkosť:   96 % - 27. a 28. decembra  

najväčšie zrážky:                       33,8 mm -  31. marca
dažďové zrážky:                       413,8 mm
     - z toho zrážky z búrok:         65,9 mm
zmiešané zrážky:                      141,5 mm
snehové zrážky:                        192,2 mm
celkový ročný úhrn zrážok:         747,5 mm
zrážkový priemer na jeden deň:    2,05 mm
maximálna výška sneh. pokrývky:  36 cm - 12. a 13. februára

najväčší náraz vetra:    61,0 km/ h - 6. decembra

počet dní so slnkom                       - 303
počet dní s hmlou                          - 66
počet dní s dažďom                       - 124
počet dní so snežením                    - 52
počet dní so súvislou sneh. pokrýv.  - 76
počet dní s búrkami                        - 18
počet búrok                                   - 26
počet búrok s krúpami                    - 2
počet letných dní                            - 72
počet tropických dní                        - 28
počet tropických nocí                      - 6
počet mrazových dní                       - 89
počet ľadových dní                         - 10
počet dní so silným mrazom            - 3

Rok 2013 skončil teplotne nadpriemerný. Teplotne v normále bol máj, pod priemerom marec a september,
všetky ostatné mesiace skončili teplotne nadpriemerné. Zrážkovo skončil rok 2013 v normále. Najsuchším
bol mesiac júl, keď spadlo len 4,4 mm zrážok. Prvá búrka sa vyskytla 21.apríla, poslednú sme zaznamenali
20. augusta. Maximálna teplota 37,0°C bola najvyššia teplota nameraná v našej lokalite od začiatku meraní.
     

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky