Október 2012 - Meteomitice

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mesačné správy > Rok 2012

Október 2012 .
Najnižšia teplota:      -0,6°C - 30.októbra
najvyššia teplota:     24,4°C -   1.októbra
priemerná teplota:   10,08°C
priemerná Tmin.:      6,22°C
priemerná Tmax.:    15,05°C

najnižší tlak:            988 hPa - 27.októbra
najvyšší tlak:          1023 hPa - 22.a 23.októbra
priemerný tlak:       1014,1hPa

najnižšia vlhkosť:    42 % - 11.októbra
najvyššia vlhkosť:    92 % - 27.októbra

najväčšie zrážky:                       59,7 mm - 27.októbra
celkový mesačný úhrn:             126,3 mm
zrážkový priemer na jeden deň :   4,07 mm

najväčší náraz vetra: 46,7 km/h - 7.októbra

počet dní so slnkom -                  27
počet dní s hmlou -                     11
počet dní s dažď.zrážkami -         10
počet dní so sneh.zrážkami -         3
počet dní so súvislou sneh.pokr. -  2
max.výška sneh. pokrývky -           2 cm
počet búrok -                               1
počet letných dní / nad 25°C / -     0
počet mrazových dní / pod 0°C / -  1

Október bol dynamický,z meteorologického hľadiska zaujímavý,teplotne a aj zrážkovo nadpriemerný mesiac.
Začal sa na toto obdobie napriemernými teplotami,keď sme v pohode dosahovali 20-stupňové denné maximá.
Dňa 4.októbra sme  zaznamenali pravdepodobne poslednú tohtoročnú búrku s poradovým číslom 30 a bola bez
krúp.Koncom prvej a začiatkom druhej dekády sa nám postupne začalo ochladzovať a 9. októbra sa vyskytol
prízemný mráz.Na mrazový deň,to znamená,že nám teplota vo výške 2m klesla pod bod mrazu, sme si museli
počkať až na záver mesiaca,keď 30.októbra ráno bolo -0,6°C.Do tretej dekády sme vstúpili s rannými hmlami,
ktoré sa vyskytli 8 dní po sebe v kuse.Inverzný ráz počasia ukončil prechod studeného frontu 27.októbra,kedy
za jeden deň spadlo 59,7 mm zrážok.Osobne si na takýto vysoký denný úhrn nepamätám.Večer prešiel dážď
pri prudkom ochladení do sneženia a tento dátum evidujeme ako prvé sneženie zimy 2012 / 2013.Tento deň bol
zaujímavý aj poklesom atmosferického tlaku na hodnotu 988 hPa,čo je dosť nízka hodnota.V októbri sme mali
10 dní s dažďovými a 3 dni so snehovými zrážkami,počas ktorých spadlo 126,3 mm zrážok a vlahový deficit
z leta sa postupne vymazával.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky