November 2015 - Meteomitice

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mesačné správy > Rok 2015

November 2015.

Najnižšia teplota:                 -5,7°C - 25. novembra
najvyššia teplota:                16,9°C -   8. novembra
priemerná mesačná teplota: 5,92°C
priemerná Tmin:                   2,0°C
priemerná Tmax:                  9,9°C
najnižší denný priemer:       -2,33°C - 25. novembra
najvyšší denný priemer:      14,15°C - 10. novembra
najmenšia denná amplitúda:   2,8°C - 21. novembra
najväčšia denná amplitúda:   14,5°C -  3. novembra

najnižší atmosferický tlak:         994 hPa - 21. novembra
najvyšší atmosferický tlak:    1040,4 hPa -   1. novembra
priemerný atmosferický tlak: 1018,7 hPa

najnižšia vlhkosť: 41 %  - 5. a 14. novembra
najvyššia vlhkosť: 91 % - 17. novembra

najväčšie zrážky:                     16,5 mm - 20. novembra
zmiešané zrážky:                       0,5 mm
snehové zrážky:                        1,2 mm
dažďové zrážky:                      62,5 mm
celkový mesačný úhrn:             64,2 mm
zrážkový priemer na jeden deň: 2,14 mm

najväčší náraz vetra: 44,7 km/h - 15. novembra

počet dní so slnkom                    - 28
počet dní s hmlou                        - 7
počet dní s dažďovými zrážkami   - 15
počet dní so snehovými zrážkami   - 4
počet dní so súv. sneh. pokrývkou - 0
počet mrazových dní                   - 10
počet ľadových dní                       - 0

November bol teplotne normálny s kladnou odchýlkou 0,01°C oproti dlhodobému priemeru
za roky 1980 - 2014. Zrážkovo skončil silno nad normálom, spadlo 131 % zrážok novembrového
normálu podľa dlhodobých meraní.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky