Múdre okienko. - Meteomitice

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zaujímavosti

V tejto rubrike si môžete pozrieť vysvetlivky skratiek a meteorologickej terminológie používanej na tejto stránke
a metodiku merania poveternostných javov na amatérskej meteorologickej stanici v Trenčianskych Miticiach.

názov

pomenovanie

vysvetlivky

Teplota

Tmin.

minimálna denná teplota

najnižšia teplota nameraná od polnoci do polnoci v príslušnom dni

Tmax.

maximálna denná teplota

najvyššia teplota nameraná od polnoci do polnoci v príslušnom dni

 

denný priemer teploty

priemer teplôt nameraných o 21.00 hod. v predchádzajúcom dni, o 7.00, 14.00,
a o 21.00 hodine v príslušnom dni, v letnom čase sa merania posúvajú
na 8.00, 15.00 a 22.00 hodinu  

 

mesačný priemer teploty

priemer všetkých denných teplôt nameraných v príslušnom mesiaci

 

letný deň

deň, v ktorom je Tmax. väčšia ako 25°C

 

tropický deň

deň, v ktorom je Tmax. vačšia ako 30°C

 

tropická noc

je vtedy, ak teplota v letnom čase neklesne od polnoci do 8.00 hod. pod 20°C

 

mrazový deň

deň, v ktorom Tmin. klesne pod 0°C,  ( deň s mrazom ), v štatistikách prvé číslo označuje
počet mraz. dní za aktuálne zimné obdobie, druhé číslo označuje počet mraz. dní v danom roku

 

ľadový deň

deň, v ktorom teplota nevystúpi nad 0°C,   ( deň s celodenným mrazom ), v štatistikách
je označenie ľadových dní také isté ako pri mrazových dňoch

 

deň so silným mrazom

deň, v ktorom Tmin. klesne pod mínus 10°C

 

arktický deň

deň, v ktorom teplota nevystúpi nad mínus 10°C

 

mráz

je vtedy, ak teplota vo výške 2 metre nad zemou klesne pod 0°C

 

prízemný mráz

je vtedy, ak teplota vo výške 5 cm nad zemou klesne pod 0°C

 

Zrážky

 

denný zrážkový úhrn

súčet všetkých zrážok nameraných od polnoci do polnoci v príslušnom dni

intenz.zrážok

intenzita zrážok

množstvo zrážok, ktoré spadne na zem za určitý čas, udáva sa v mm/hod

max.intenz.

maximálna intenzita

meteostanica automaticky prepočíta intenzitu zrážok po každých 0,7 mm spadnutých
zrážok a z týchto hodnôt sa vyberá najvyššia

 

dažďové zrážky

zrážky z dažda, mrholenia, silnej hmly, v lete pri búrkach aj z roztopených krúpov

 

snehové zrážky

sneh zo sneženia, zachytený do nádoby s rovnakým priemerom záchytnej plochy
ako má zrážkomer, roztopený a preliaty cez digitálny zrážkomer

 

výška snehovej pokrývky

výška snehu nameraná pri snehomernej tyči na trávnatom podklade

sneh.popraš.

snehový poprašok

vrstva snehu do 0,5 cm

súv.sneh.pokr.

súvislá snehová pokrývka

je vtedy, ak vrstva snehu v okolí meteorogickej stanice je vyššia ako 0,5 cm

nesúv.sneh.pokr.

nesúvislá snehová pokrývka

je vtedy, ak sneh pokrýva menej ako 50 % územia pri meteorogickej stanici

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky