Január 2017 - Meteomitice

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mesačné správy > Rok 2017

Január 2017.

Najnižšia teplota:                  -20,2°C  - 7. a 8. januára
najvyššia teplota:                    3,1°C  - 14. januára
priemerná mesačná teplota:   -6,78°C
priemerná Tmin:                   -10,9°C
priemerná Tmax:                    -2,6°C
najnižší denný priemer:        -14,75°C  - 7. januára
najvyšší denný priemer:          0,65°C - 14. januára
najmenšia denná amplitúda:    2,4°C -  28. januára
najväčšia denná amplitúda:     12,0°C  - 8. januára

najnižší atmosferický tlak:          999 hPa - 13. a 14. januára
najvyšší atmosferický tlak:        1039 hPa - 19. januára
priemerný atmosferický tlak:  1024,3 hPa

najnižšia vlhkosť:   33 % -  8. januára
najvyššia vlhkosť:  84 % - 13.januára

najväčšie zrážky:                       11,3 mm - 4. januára
zmiešané zrážky:                           0 mm
snehové zrážky:                        29,4 mm
dažďové zrážky:                            0 mm
celkový mesačný úhrn:              29,4 mm
zrážkový priemer na jeden deň:  0,95 mm
max. výška snehovej pokrývky:     21 cm

najväčší náraz vetra: 44,1 km/h - 4. januára

počet dní so slnkom                     - 26
počet dní s hmlou                        -  8
počet dní so zmiešanými zrážkami  -  0
počet dní so snehovými zrážkami   -  9
počet dní s dažďovými zrážkami    -   0
počet dní so súvis. sneh. pokrýv.   - 28
počet mrazových dní                    - 31
počet ľadových dní                      - 23
počet dní so silným mrazom          - 17
počet arktických dní                     -  1

Január bol teplotne silno podpriemerný so zápornou odchýlkou -6,19°C oproti dlhodobému priemeru
za roky 1980 - 2016. Zrážkovo skončil silno pod normálom, spadlo len 44,7 % zrážok z januárového
normálu podľa dlhodobých meraní. Január 2017 bol najchladnejší od roku 1985, podľa archívov SHMU
z okolitých staníc. Každý deň bol mráz a zaznamenali sme historicky prvý arktický deň, to znamená,
že teplota počas celého dňa nevystúpila nad -10°C. Boli sme pod vplyvom tlakovej výše, preto sme
zaznamenali 26 slnečných dní, čo nebýva v tomto období zvykom.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky