Január 2016 - Meteomitice

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mesačné správy > Rok 2016

Január 2016.

Najnižšia teplota:                -12,3°C  - 23. januára
najvyššia teplota:                   6,4°C - 12. januára
priemerná mesačná teplota: -1,57°C
priemerná Tmin:                   -4,0°C
priemerná Tmax:                   0,6°C
najnižší denný priemer:       -8,18°C - 4. januára
najvyšší denný priemer:         4,6°C - 12. januára
najmenšia denná amplitúda:   1,7°C - 27. januára
najväčšia denná amplitúda:    9,6°C - 22. januára

najnižší atmosferický tlak:         991 hPa - 11. januára
najvyšší atmosferický tlak:       1033 hPa - 22. a 23. januára
priemerný atmosferický tlak: 1014,5 hPa

najnižšia vlhkosť:  46 % - 3., 17. a 31. januára
najvyššia vlhkosť: 94 % - 10. a 11. januára

najväčšie zrážky:                       7,6 mm - 10. januára
zmiešané zrážky:                       2,1 mm
snehové zrážky:                       15,8 mm
dažďové zrážky:                      26,9 mm
celkový mesačný úhrn:             44,8 mm
zrážkový priemer na jeden deň: 1.45 mm
max. výška snehovej pokrývky:      8 cm

najväčší náraz vetra: 37,5 km/h - 13. januára

počet dní so slnkom                     - 20
počet dní s hmlou                        - 10
počet dní so zmiešanými zrážkami - 2
počet dní so snehovými zrážkami  - 12
počet dní s dažďovými zrážkami    - 9
počet dní so súvis. sneh. pokrýv.   - 17
počet mrazových dní                    - 23
počet ľadových dní                      - 14
počet dní so silným mrazom          - 3

Január bol teplotne podpriemerný so zápornou odchýlkou -1,12°C oproti dlhodobému priemeru
za roky 1980 - 2015. Zrážkovo skončil silno pod normálom, spadlo len 65,2 % zrážok z januárového
normálu podľa dlhodobých meraní.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky