Január 2015 - Meteomitice

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mesačné správy > Rok 2015

Január 2015.

Najnižšia teplota:                -11,5°C -   7. januára
najvyššia teplota:                 13,3°C - 10. januára
priemerná mesačná teplota:  1,03°C
priemerná Tmin:                   -1,8°C
priemerná Tmax:                    3,9°C
najnižší denný priemer:        -6,68°C -   7. januára
najvyšší denný priemer:          6,9°C - 10. januára
najmenšia denná amplitúda:    1,8°C - 29. januára
najväčšia denná amplitúda:    13,8°C -  9. januára

najnižší atmosferický tlak:         977,8 hPa - 30. januára
najvyšší atmosferický tlak:         1034 hPa -   1. januára
priemerný atmosferický tlak: 1015,48 hPa

najnižšia vlhkosť:   51%  -  6. januára
najvyššia vlhkosť:   98% - 30. januára

najväčšie zrážky:                      54,4 mm - 30. januára
snehové zrážky:                       90,3 mm
zmiešané zrážky:                       2,7 mm
dažďové zrážky:                       16,1 mm
celkový mesačný úhrn:            109,1 mm
zrážkový priemer na jeden deň: 3,52 mm
maxim. výška sneh. pokrývky:       41 cm - 30. januára

najväčší náraz vetra:   43,2 km/h - 10. januára

počet dní so slnkom                           - 17
počet dní s hmlou                              -  6
počet dní s dažďovými zrážkami          -  6
počet dní so zmiešanými zrážkami       -  3
počet dní so snehovými zrážkami        - 12
počet dní so súvislou sneh. pokrývkou - 18
počet mrazových dní                          - 22
počet ľadových dní                              - 4
počet dní so silným mrazom                 - 2

Január bol teplotne nadpriemerný, s kladnou odchýlkou 1,73°C oproti dlhodobému priemeru.
Zrážkovo skončil vysoko nad normálom, spadlo až 176 % zrážok januárového normálu podľa dlhodobých meraní.
Rekordne najviac snehových zrážok s vodnou hodnotou 54,4 mm spadlo 30. januára, keď sme boli pod vplyvom
rozsiahlej tlakovej níže " MISCHKA ". V tento deň dosiahla maximálna výška snehovej pokrývky 41 cm, takéto
množstvo snehu spôsobilo v našom regióne kalamitu a v Trenčianskom kraji bol vyhlásený mimoriadny stav.
30. januára sme zaznamenali atmosferický tlak len 977,8 hPa, čo najnižšia hodnota od februára 1989.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky