Február 2016 - Meteomitice

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mesačné správy > Rok 2016

Február 2016.

Najnižšia teplota:                 -4,7°C - 27. február
najvyššia teplota:                15,9°C - 22. február
priemerná mesačná teplota: 4,11°C
priemerná Tmin:                   1,2°C
priemerná Tmax:                  7,3°C
najnižší denný priemer:      -0,25°C - 25. februára
najvyšší denný priemer:       9,18°C - 22. februára
najmenšia denná amlitúda:    2,2°C - 13. februára
najväčšia denná amplitúda:  11,5°C - 22. februára

najnižší atmosferický tlak:         990 hPa - 10. februára
najvyšší atmosferický tlak:       1033 hPa - 16. februára
priemerný atmosferický tlak: 1013,3 hPa

najnižšia vlhkosť: 48 % - 22. februára
najvyššia vlhkosť: 92% - 19. a 20. februára

najväčšie zrážky:                     42,4 mm - 10. februára
zmiešané zrážky:                     14,6 mm
snehové zrážky:                      33,0 mm
dažďové zrážky:                      99,5 mm
celkový mesačný úhrn:           147,1 mm
zrážkový priemer na jeden deň: 5,01 mm
max. výška snehovej pokrývky:      1 cm

najväčší náraz vetra: 38,3 km/h - 7. februára

počet dní so slnkom                        - 20
počet dní s hmlou                           - 8
počet dní so zmiešanými zrážkami    - 7
počet dní so snehovými zrážkami     - 8
počet dní s dažďovými zrážkami       - 15
počet dní so súvis. sneh. pokrývkou  - 2
počet mrazových dní                       - 8
počet ľadových dní                          - 0
počet dní so silným mrazom             - 0

Február bol teplotne silno nadpriemerný s kladnou odchýlkou +4,19°C oproti dlhodobému priemeru
za roky 1980 - 2015. Zrážkovo skončil silno nad normálom, spadlo 293,6 % zrážok februárového
normálu podľa dlhodobých meraní.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky