Február 2015 - Meteomitice

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mesačné správy > Rok 2015

Február 2015.

Najnižšia teplota:                  -8,5°C -  7. februára
najvyššia teplota:                 11,4°C - 15. februára
priemerná mesačná teplota:  0,58°C
priemerná Tmin:                   -3,0°C
priemerná Tmax:                   5,0°C
najnižší denný priemer:         -3,5°C -   7. februára
najvyšší denný priemer:        5,43°C - 28. februára
najmenšia denná amplitúda:   2,7°C - 26. februára
najväčšia denná amplitúda:   14,3°C - 15. februára

najnižší atmosferický tlak:            991 hPa -  1. februára
najvyšší atmosferický tlak:       1040,3 hPa - 18. februára
priemerný atmosferický tlak:  1017,45 hPa

najnižšia vlhkosť:   44 % - 15. februára
najvyššia vlhkosť:   93 % -  4. februára

najväčšie zrážky:                     9,1 mm - 24. februára
snehové zrážky:                     12,0 mm
zmiešané zrážky:                     0,3 mm
dažďové zrážky:                    18,4 mm
celkový mesačný úhrn:           30,7 mm
zrážkový priemer na jeden deň: 1,1 mm
maxim. výška sneh. pokrývky:    39 cm - 4. februára

najväčší náraz vetra:  47,7 km/h - 8 februára

počet dní so slnkom                       - 24
počet dní s hmlou                          -  5
počet dní s dažďovými zrážkami      -  6
počet dní so zmiešanými zrážkami    -  1
počet dní so snehovými zrážkami     -  5
počet dní so súvis. sneh. pokrývkou - 25
počet mrazových dní                       - 21
počet ľadových dní                          - 0
počet dní so silným mrazom             - 0

Február bol teplotne nadpriemerný, s kladnou odchýlkou 0,77°C oproti dlhodobému priemeru.
Zrážkovo skončil silno pod normálom, spadlo len 57 % zrážok februárového normálu podľa dlhodobých meraní.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky