Marec 2015 - Meteomitice

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mesačné správy > Rok 2015

Marec 2015.

Najnižšia teplota:                 -2,7°C - 23. marca
najvyššia teplota:                 17,6°C - 25. marca
priemerná mesačná teplota:  5,19°C
priemerná Tmin:                    0,8°C
priemerná Tmax:                 10,3°C
najnižší denný priemer:             1°C - 4. marca
najvyšší denný priemer:        11,3°C - 26. marca
najmenšia denná amplitúda:   1,4°C - 12. marca
najväčšia denná amplitúda:   15,3°C - 10. a 21. marca

najnižší atmosferický tlak:         995 hPa - 30. marca
najvyšší atmosferický tlak:       1035 hPa - 6. marca
priemerný atmosferický tlak: 1019,2 hPa

najnižšia vlhkosť:      30% - 18. marca
najvyššia vlhkosť:      88% -  2. marca

najväčšie zrážky:                     18,4 mm - 31. marca
snehové zrážky:                        8,5 mm
zmiešané zrážky:                       1,6 mm
dažďové zrážky:                      51,2 mm
celkový mesačný úhrn:             61,3 mm
zrážkový priemer na jeden deň: 1,98 mm
maxim. výška sneh. pokrývky:       4 cm - 31. marca

najväčší náraz vetra: 53,1 km/h - 30. marca

počet dní so slnkom                        - 30
počet dní s hmlou                           - 1
počet dní s dažďovými zrážkami      - 12
počet dní so zmiešanými zrážkami    - 1
počet dní so snehovými zrážkami     - 3
počet dní so súvis. sneh. pokrývkou - 1
počet dní s krúpami                        - 1
počet mrazových dní                       - 14
počet ľadových dní                         - 0
počet letných dní                            - 0

Marec bol teplotne priemerný, so zápornou odchýlkou -0,18°C oproti dlhodobému priemeru.
Zrážkovo skončil vďaka posledným, na zrážky výdatným dňom nad normálom. Celkovo spadlo
za mesiac 139% zrážok marcového normálu podľa dlhodobých meraní. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky