Apríl 2015 - Meteomitice

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mesačné správy > Rok 2015

Apríl 2015.

Najnižšia teplota:                  -1,9°C   - 4. apríla
najvyššia teplota:                 25,0°C - 16. apríla
priemerná mesačná teplota:  9,59°C
priemerná Tmin:                    3,8°C
priemerná Tmax:                  15,5°C
najnižší denný priemer:         2,53°C - 4. apríla
najvyšší denný priemer:       15,88°C - 27. apríla
najmenšia denná amplitúda :   4,9°C - 1. a 2. apríla
najväčšia denná amplitúda:    18,5°C - 15. apríla

najnižší atmosferický tlak:       1000 hPa - 28. apríla
najvyšší atmosferický tlak:       1029 hPa - 7. a 9. apríla
priemerný atmosferický tlak: 1016,4 hPa

najnižšia vlhkosť:    23% - 16. apríla
najvyššia vlhkosť:   87% - 28. apríla

najväčšie zrážky:                      16,6 mm - 28. apríla
snehové zrážky:                         5,6 mm
zmiešané zrážky:                      10,7 mm
dažďové zrážky:                       22,4 mm
celkový mesačný úhrn:              38,7 mm
zrážkový priemer na jeden deň:  1,29 mm
maxim. výška snehovej pokrývky:    2 cm - 2. apríla

najväčší náraz vetra: 49,7 km/h - 18. apríla

počet dní so slnkom                       - 30
počet dní s hmlou                           - 1
počet dní s dažďovými zrážkami       - 6
počet dní so zmiešanými zrážkami    - 1
počet dní so snehovými zrážkami      - 5
počet dní so súvis. sneh. pokrývkou  - 1
počet dní so snehovými krúpkami     - 3
počet dní s krúpami                        - 0
počet búrok                                   - 1 ( snehová )
počet dní s búrkami                        - 1
počet mrazových dní                       - 3
počet letných dní                            - 1

Apríl bol teplotne podpriemerný, so zápornou odchýlkou - 1,16°C oproti dlhodobému priemeru.
Zrážkovo skončil slabo pod normálom. Celkovo spadlo za mesiac 90,4% zrážok aprílového normálu podľa dlhodobých meraní.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky